Wat is Luisterkind?

Luisterkind is een methode om te luisteren naar mensenkinderen van alle leeftijden via de energie. Ik geef daarmee een stem aan Mensenkinderen van 0 - 120; Mensen die (nog) niet (meer) kunnen verwoorden wat er in haar/hem omgaat, bijvoorbeeld door een ziekte, dementie, verstandelijke beperking of coma; Overleden dierbaren; Kinderen die nog geboren mogen worden en Dieren. Menige kreukel in een mensenleven kan hiermee gladgestreken worden. Alleen het luisteren is vaak al genoeg, maar er komen ook handvatten hoe iemand verder kan en zelfs oplossingen in de Luisterkind-afstemming naar voren. Of een hele fijne boodschap van een overleden dierbare of het kindje in je buik.

 

Het grote voordeel van een Luisterkind-Afstemming is dat degene waarop ik afstem niet naar mij toe hoeft te komen. Het kost geen tijd in de bus en een wachtkamer. Voor een kind is dat helemaal fijn, al dat enge gedoe overslaan. En voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen is het ideaal. Het kan allemaal gebeuren op de tijd die de persoon zelf aangeeft.

Wat is afstemmen en waarom een Luisterkind-Afstemming aanvragen?

Een Luisterkind-Afstemming is simpelweg gezegd een gesprek via de energie. Op een onbewust en energetisch niveau luister ik naar wat degene waar ik op afstem te vertellen heeft. Ik schrijf alles op wat er gezegd wordt, echt alles en zet dat uiteindelijk in een email naar jou. Er zal zeker herkenning zijn, het zijn tenslotte de woorden van degene waar ik op afstem. Een kind heeft op dit niveau dezelfde woordenschat als wij en kan jou dus heel veel vertellen wat in het hier en nu nog niet lukt. Vooral bij een kleintje of een baby nog in de buik is dat prachtig voor de ouder(s). (Kinderen vanaf 10 jaar moeten zelf toestemming geven.)

 

Een Luisterkind-Afstemming kan een oplossing bieden voor allerlei kreukels in jouw leven of dat van je kind. Dat kan bij je kind gaan om dingen als bedplassen, niet slapen, boos zijn en ook voor meer mentale zaken als het idee hebben er niet bij te horen, of overgeslagen worden. En voor jezelf kan het gaan over de relatie met jouw kind of andere familieleden, of niet weten welke richting je op wilt met je leven, welke afslag te nemen op het kruispunt waar je staat. Het kan overal over gaan en je kan er vaak meteen al oplossingen uithalen en anders zeker handvatten over hoe dingen aan te pakken. Daarna kun je of kunnen jullie echt verder. 

  

Het kan ook enorme uitkomst bieden voor volwassenen zonder stem, bijvoorbeeld mentaal gehandicapte mensen of denk eens aan jouw moeder of vader met dementie. Ook zij kunnen via een Luisterkind-Afstemming jou allerlei informatie geven over hoe het met ze gaat of wat ze eventueel anders zouden willen.

 

Jouw (huis) dier kan jou vertellen hoe hij/zij zich voelt bij jou thuis of in je gezin. Zijn er problemen bijvoorbeeld met erg trekken aan de riem tijdens het uitlaten van jouw hond. Of heb je het idee dat jouw kat zich niet heel prettig voelt, of jouw paard. Dan kan een Luisterkind-Afstemming uitkomst bieden. Ook voor informatie van of over een overleden dier.


Ik geef nog even duidelijk aan dat ik geen arts of psycholoog ben die zomaar iedereen kan ‘genezen’. Bij klachten adviseer ik je om absoluut contact op te nemen met je (huis)arts. Een Luisterkind-Afstemming kan een zeer goede eerste insteek of juist een hele gewenste aanvulling zijn en ondersteunend werken, maar is nooit plaatsvervangend. Ik maak alleen contact met jou of jouw kind om zaken helder te krijgen en naar oplossingen te zoeken, samen. Niet meer en niet minder. Alle mogelijke vervolgstappen zijn aan jou/jullie.